[For english scroll down] Webzine Industria powstał z myślą o zebraniu w jednym miejscu informacji na temat szeroko pojętej muzyki industrialnej i nurtów pokrewnych. Koncepcja i potrzeba utworzenia tego magazynu wzięły się również stąd, że wcześniej pisaliśmy dla innych webzinów i czasopism, które z nie wiadomych przyczyn przestały być kontynuowane lub ich formuła wyczerpała się. Pomysł utworzenia własnej strony dojrzewał w naszych głowach przez dłuższy okres czasu. W końcu udało się go zrealizować. Pomimo różnych przeszkód działamy już od pięciu lat. Robimy swoje. Piszemy o dobrej muzyce.

Recenzując różne albumy nie ograniczamy się do jednego stylu lecz rozpatrujemy szerokie spektrum muzyki, mając świadomość, że jest to wciąż ewoluująca materia a poszczególne nurty często łączą się, przenikają i zmieniają. Dlatego piszemy również o elektronice, ambient, noise, ebm, post punk czy o metalu. Zazwyczaj są to płyty, które nas inspirują bądź wpływają na nas. Jeżeli powstanie nowy ciekawy styl w muzyce, o którym warto napisać, z pewnością to uczynimy.  

Na stronie Industria znajdziesz również wybrane informacje o koncertach a także garść nowości.  

Jeżeli tworzysz muzykę, masz swój zespół, projekt, bądź wytwórnię, chcesz abyśmy napisali recenzję Twojej płyty - wybierz osobę z poniższej listy i napisz maila. Mile widziane są nagrania na fizycznym nośniku ale możliwa jest recenzja muzyki wydanej w formie plików (w dobrej jakości).

Jesteśmy otwarci na opinie, komentarze oraz uwagi krytyczne. Jeżeli zauważyłeś  błąd merytoryczny, gramatyczny lub dotyczący działania strony, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Jeżeli chciałbyś sam napisać lub opublikować tekst na naszej stronie, wyślij propozycję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  

"Music is the wine that fills the cup of silence."

– Robert Fripp

 

 

Redakcja:

 

Łebski

opieka techniczna, recenzje, newsy, koncerty, wywiady kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sokil 

recenzje, artykuły, newsy kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
       

 


  

Webzine Industria was created with the intention of gathering in one place information about broadly understood industrial music and related trends. The concept and the need to create this magazine also stemmed from the fact that we previously wrote for other webzines and magazines that, for unknown reasons, ceased to be continued or their formula was exhausted.The idea of creating our own website matured in our heads for a long time. In the end, it was realized. Despite various obstacles, we have been operating for five years. We do our job. We write about good music.

When reviewing various albums, we do not limit ourselves to one style. We consider a wide spectrum of music, being aware that it is still an evolving matter and that individual trends often combine, permeate and change. That is why we also write about electronics, ambient, noise, ebm, post punk and metal. Usually we write about albums that inspire us or influence us. If there is a new interesting style in music worth writing about, we will certainly do it.

On the Industria website you will also find selected information about concerts and news.

If you create music, you have your band, project or label, you want us to write a review of your album - choose a person from the list below and write an email. Recordings on a physical medium are welcome, but a review of music released in the form of files (in good quality) is possible.

We are open to opinions, comments and critical remarks. If you have noticed a content error, grammar error or website error, please Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

If you would like to write or publish text on our website, please send your proposal to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

"Music is the wine that fills the cup of silence."

– Robert Fripp

 

Editors:

 

Łebski

technical assistance, reviews, news, concerts, interviews contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sokil 

reviews, articles, news contact: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.