26 Marca 2018 roku w serwisie bandcamp.com ukazała się płyta ,,Optoreal'' formacji Confield.