Obraz i dźwięk współistnieją ze sobą w rozmaitych gatunkach sztuki. Tradycyjny teatr, film i sztuki plastyczne opierają się jednak na suplementarnej roli muzyki, a muzyka i literatura są niekiedy dopełniane obrazem, jako ilustracją. W miarę rozwoju nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu i dźwięku powstała szeroko rozumiana sztuka audiowizualna - obszar, w którym brzmienia, szumy, głosy i obrazy występują we wzajemnie dopełniających się relacjach. 

Podstawową dziedziną występowania tego typu połączeń jest eksperymentalne wideo oraz muzyka elektroniczna i elektroakustyczna. Festiwal INTERMEDIALE sięga w te rejony twórczości artystycznej, gdzie to co widzialne i słyszalne staje się niemożliwe do oddzielenia.

 

PROGRAM:

2 października (piątek)

19.00 - Galeria Ring:

wernisaż wystawy "videosyntezy"

Artyści: 

Piotr Ceglarek (PL),

Mike Celona (US), 

Loris Cericola (IT),  

Jan Dybała (PL), 

Neil Ebbflo (US), 

David Francus (US), 

Pascal Hector (DE), 

Derek Holzer (US/SE), 

Evan Henry (US), 

Andrei Jay (US), 

Haraldur Karlsson (IS),

Toby Kaufmann-Buhler (US), 

Christopher Konopka (US), 

Paloma Kop (US), 

NiemannsLand (DK), 

Alberto Novello (IT), 

Krzysztof Pawlik (PL), 

Kevin (Kevoté) Pearce (US), 

Javier Plano (AR), 

Evan Twyford (US), 

Bill Wiatroski (US), 

Kit Young (US)

 

20.00 - Legnickie Centrum Kultury, Sala Maneżowa:

koncerty / live performances:

Rhetoric Conversation (PL)

Tatsuru Arai (JP)

 

3 paździenika (sobota)

21.00 - performance live online: www.intermediale.com

Dark crazy breaths - The Hybrid Ensamble (IT)

 

4 paździenika (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

program 1

Mike Celona (US)

NiemannsLand (DK)

 

11 paździenika (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

18 paździenika (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

25 paździenika (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

1 listopada (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

8 listopada (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

15 listopada (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

20 listopada (piątek)

19.00 - Galeria RING

koncert / live performance: 

MTV Modulartelevision (PL)

 

22 listopada (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

29 listopada (niedziela)

21.00 - prezentacje wideo online: www.intermediale.com

 

Ograniczona ilość bezpłatnych wejściówek do odbioru w Galerii Satyrykon (Rynek 36, tel. 501-504-115)

Termin: 02.10.2020. - 29.11.2020., godz. 18:00

Miejsce: Galeria RING oraz Legnickie Centrum Kultury (patrz opis)

Strona www: www.intermediale.com