Drukuj

Die Perspektive

Zenial

Svartsinn

Dąbrowski/Mańko

Amund Ulvestad

Grave of Love

krzywdy

Krew Z Kontaktu

ROSK

More projects soon :)

 

Die Perspektive

Muzyka Die Perspektive to połączenie elektroniki z akustycznymi brzmieniami. Dźwięki wydobyte przez muzyków wprowadzają w melancholijny nastrój ale nie tylko ponieważ w muzyce pojawiają się też ostrzejsze momenty co powoduje, że słuchacz się nie nudzi. Die Perspektive tworzy dwóch doświadczonych muzyków, których dźwiękowe i nie tylko dokonania mogą sugerować czego można się spodziewać. Duet to: Piotr Komosiński basista, który nie stroni od wydobywania dźwięków również z innych instrumentów. W swojej przygodzie z muzyką występował w wielu zespołach między innymi, Potty Umbrella, Hotel Kosmos, Ex Usu czy Pankratz. Ma na koncie wiele koncertów, które miały miejsce w różnych zakątkach świata. Z wykształcenia fotograf co sprawia, że muzyka, którą tworzy staje się bardzo obrazowa. Założyciel grupy fotograficznej B1 z którą wystawia swoje prace w galeriach na terenie całej Polski. W Projekcie Die Perspektive odpowiedzialny za elektronikę oraz dźwięki wydobyte z instrumentów basowych. Rafał Kołacki gra na instrumentach perkusyjnych, związany z następującymi zespołami: HATI, Innercity Ensemble, T’ien Lai, Mammoth Ulthana, KUST. Zagrał setki koncertów na całym Świecie. Pasjonuje go Field Recording czyli nagrania terenowe. Słucha, nagrywa, tworzy. Jest pomysłodawcą i współtwórcą multimedialnego projektu Tonopolis, który w sposób subiektywny miał scharakteryzować dźwiękowe otoczenie Torunia. Uczestnik edukacyjnego projektu Dźwiękospacery, w ramach którego prowadzi warsztaty z dziećmi i studentami. W projekcie Die Perspektive odpowiedzialny jest za elektronikę którą buduje przestrzenie i noise. https://dieperspektive.bandcamp.com https://www.facebook.com/DiePerspektive13/

Zenial

Łukasz Szałankiewicz (Zenial) Artysta dźwiękowy, członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. W swojej pracy skupia się w równej mierze na sferze muzycznej, jak i wizualnej. Jego działalność artystyczna oscyluje również wokół interaktywnych instalacji. Przez wiele lat działał jako kurator cyklu audio-wizualnego In Progress w gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (2007-2015). Uczestnik wielu międzynarodowych projektów, współtwórca wydawnictwa i platformy Audiotong. W latach 2016-2017 pracował również jako kurator projektów specjalnych, ze szczególnym naciskiem na promocję gier komputerowych oraz mediów interaktywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Twórca modułu kultury cyfrowej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniem audio w mediach interaktywnych w poznańskim Collegium Da Vinci na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej. Dodatkowy obszar działalności: Historia gier komputerowych, archeologia mediów oraz demoscena. www.zenial.pl https://www.facebook.com/Zeniallo/ https://www.instagram.com/zeniallo/

Svartsinn Svartsinn (Jan Roger Pettersen)

to artysta z Trodheim w Norwegii, tworzący mroczny, mętne ambient od 1999 roku, celebrując już ponad 20 lat na scenie. Na przestrzeni lat, Svartsinn stworzył pięć albumów i kolaborował na jednym splicie. Jego debiut, “Devouring Consciousness” został wydany przez Eibon Records we Włoszech. Pozostałe cztery albumy długogrające wydało Cyclic Law z Berlina (niegdyś z Montrealu w Kanadzie). Split z Northaunt wydało Loki/PAS w 2014. Jego nagrania pojawiły się na paru kompilacjach, w paru albumach powstałych we współpracy z innymi artystami, ścieżek dźwiękowych do filmów - też dokumentalnych - oraz sztuk teatralnych. Oprócz produkowania nagrań, Svartsinn koncertuje regularnie, ostatnio w towarzystwie Amund Ulvestad na wiolonczeli. Svartsinn wyłoniło się z chęci znalezienia ujścia osobistego i stworzenia atmosferycznych pejzaży dźwiękowych, które zaspokoją zasromocone komnaty duszy oraz tworzenia nastrojów i stanów umysłu. To wyzywająca eskapada mająca na celu znaleźć atmosferę i nastrój poprzez ciemne, mętne dźwięki. Podróż do świata, gdzie mrok jest jednocześnie wszystkim i niczym. Może być emocjami, walką umysłu, brzydotą świata lub wyobraźnią biorącą cię w podróż. https://www.facebook.com/svartsinn1/ www.svartsinn.com https://svartsinn.bandcamp.com/

Dąbrowski/Mańko

Duet Dąbrowski/Mańko powstał w kwietniu 2018 roku w Poznaniu. Jest rezultatem kolaboracji Dawida Dąbrowskiego (PL) - syntezator modularny i Ostapa Mańko (UA) - skrzypce+elektronika. Członkowie duetu są związani z poznańską sceną eksperymentalną. W swojej muzyce łączą nową klasykę, noise, ambient, minimalizm, sonorystyke, contemporary, extended techniques. Podstawowym elementem jest wolna i kontrolowana improwizacja. https://www.facebook.com/dabrowski.manko/

Amund Ulvestad

Amund Ulvestad to norweski artysta multimedialny, muzyk i kompozytor rezydujący w Oslo i Berlinie. Jest magistrem w dziedzinie Technologii Muzyki Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Ulvestad jest czynnym muzykiem estradowym od dzieciństwa i występował w Europie, Azji, Ameryce Środkowej i Północnej nie tylko solowo, ale też jako członek różnych zespołów, korzystający z wiolonczeli i elektroniki jako swoich głównych instrumentów. Ulvestad operuje teraz głównie na płaszczyźnie muzyki eksperymentalnej, sound-artu i teatru. Jego wystawy i performance’y pokazywane były między innymi w Atelier Nord, TTrøndelag Centre for Contemporary Art, Galleri RAM Oslo oraz KW Institute for Contemporary Art w Berlinie. Jest czynnym członkiem projektów Svartsinn i Vingelklang, ściśle współpracuje artystycznie z saksofonistą Bendikiem Giske (NO), artystą wizualnym i projektantem mody Kitem Wanem (HKG), filmowcem Tzuan Wu (TW) oraz pisarzem Livem Heløe (NO). Ulvestad pisywał również muzykę i udźwiękawiał spektakle dla Teatru Narodowego Chorwacji, Teatru Norweskiego, Rogaland Teater, Hålogaland Teater oraz różnych teatrów niezależnych. Od 2015 roku Amund funkcjonuje również jako wykładowca gościnny na Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Jest też profitentem Norweskiego Rządowego Funduszu dla Artystów za rok 2016 i 2017. https://www.amundulvestad.no/

Grave of Love

Grave of Love - neofolkowy projekt Michała Kiełbasy (Whalesong) powstały w 2017 roku. W tym samym roku nakładem Rage in Eden Records ukazała się debiutancka EP 'Decay'. Grupa od samego początku czerpała mocno z takich gatunków jak neofolk, martial industrial, dark ambient czy noise. Najczęściej są porównywani do takich kultowych grup jak Death in June, :Of the Wand and the Moon:, NON czy ROME. Tych ostatnich z resztą supportowali na 3 koncertach w Polsce w 2019. Obecnie grupa promuje wydaną w 2019 EP 'Rites of Change' i kończy prace nad swoim pierwszym pełnym albumem. Dotychczasowa dyskografia: Decay EP (2017) Confession Single (2018) Rites of Change EP (2019) http://graveoflove.bandcamp.com http://facebook.com/graveoflove

krzywdy

krzywdy to projekt łączący w sobie muzykę dronowo-ambientową z wpływami muzyki folklorystycznej. Etniczne instrumenty łączą się z brzmieniem syntezatorów i elektroniki tworząc klimatyczną podróż przez cieniste haszcze i mokradła ludzkich myśli. http://krzywdy.bandcamp.com https://www.facebook.com/krzywdy/

Krew Z Kontaktu

duet improwizujący między ciszą a hałasem, niekiedy dodający elementy performance. wcześniej wraz z Waldemarem Payda współtworzyli projekt HUSH (obecnie zawieszony), gdzie improwizacja na wiele źródeł dźwięku od początku do końca opatrzona była błędem i nigdy nie było wiadomo, co może się zdarzyć. w duecie kontynuowana jest bardziej ekstremalna i przewrotna forma eksperymentu rozpoczętego w HUSH. podstawowe instrumentarium to generator częstotliwości, radioodbiorniki, elementy perkusyjne: blachy, rury, a także gitary i inne efekty, które są w zależności od potrzeb modyfikowane. nacisk jest jednak położony na elektronikę analogową, a preferowane jak najprostsze rozwiązania. celem jest wyzwolenie energii poprzez dźwięk i inne elementy występu i skupienie jej na odbiorcach, a jeśli się uda - wciągnięcie ich w interakcję. Reset! poprzez cisze i hałaśliwą ekstazę, ale trzeba pamiętać, że nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć. https://www.facebook.com/krewzkontaktu https://k-z-k.bandcamp.com

ROSK

ROSK zaistniał na polskiej scenie dzięki dobrze przyjętej debiutanckiej płycie ‘MIASMA’ z 2017 roku. Po opowieści o zarazie i śmierci tysięcy przyszedł czas na opowieść o śmierci jednostki. Na drugim albumie pod tytułem ‘remnants’ zespół snuje zupełnie inną historię o osamotnieniu, pustce i poczuciu straty oraz tworzy nową aurę, całkowicie odmienną od tej obecnej na debiutanckiej płycie - bardziej intymną i osobistą. http://roskband.bandcamp.com https://www.facebook.com/roskband/ Die Perspektive The music of Die Perspektive utilizes electronic and acoustic soundscapes. What the musicians extract from them can often introduce melancholic states but also holds your attention through well placed traces of intensity. Boredom is never an option. Find out yourself by inviting us to play at your venue. Die Perspektive are two experienced musicians and just by looking at their respective histories, discographies and portfolios you may more or less know what to expect. The duo is: Piotr Komosiński - bassist by default, not shying away from other instruments. Co-founder, creator and player in many bands, such as Potty Umbrella, Hotel Kosmos, Ex Usu and Pankratz, with whom he performed in various corners of the world. Being an educated photographer significantly boosts the imagery of his music. As a founder of the B1 photo group he's had his works exhibited in galleries across Poland. In Die Perspektive he is in charge of electronics and sounds sourced from bass instruments. Rafał Kołacki - plays drums and percussion, associated with HATI, Innercity Ensemble, T’ien Lai, Mammoth Ulthana, KUST, to name the few. Played hundreds of gigs around the world. Passionate about field recording, he simply listens, records and creates. He is the initiator and co-founder of the multimedia project Tonopolis, which has aimed to subjectively depict the sound environment of his hometown Toruń. Participant of the educational project Dźwiękospacery (Soundwalks), a platform he has used to conduct workshops for children and students. In Die Perspektive he is responsible for creation of space and noise based on electronic sound sources. https://dieperspektive.bandcamp.com https://www.facebook.com/DiePerspektive13/

Zenial

Łukasz Szałankiewicz (Zenial) sound artist, member of the Polish Society for Electroacoustic Music and of the Polish Society of Contemporary Music. In his work he focuses equally on the musical and visual sphere. His artistic activity also revolves around interactive installations. For many years he was a curator of the In Progress audio-visual program at the Łaźnia Center for Contemporary Art in Gdańsk (2007-2015). Participant of many international projects, co-creator of the publishing house and Audiotong platform. In 2016-2017 he also worked as a curator of special projects, with particular emphasis on the promotion of computer games and interactive media at the Institute of Polish Culture in New York. Creator of the digital culture module at the Faculty of Graphics at the Academy of Fine Arts in Krakow. He deals with the issue of audio in interactive media at the Collegium Da Vinci in Poznań at the Faculty of Computer Science and Visual Communication. Additional area of activity: History of computer games, media archeology and demoscene. www.zenial.pl https://www.facebook.com/Zeniallo/ https://www.instagram.com/zeniallo/

Svartsinn Svartsinn (Jan Roger Pettersen)

is an artist from Trondheim, Norway. Creating dark and obscure ambient since 1999, celebrating 20 years in the scene in 2019! Over the years, Svartsinn has made five full albums and a split. The debut "Devouring Consciousness" was released via Eibon Records in Italy and then all other full albums via Cyclic Law in Berlin (previously Montreal/Canada) and a split release with Northaunt via Loki/PAS in 2014. His recordings also appear in several compilations, collaborations,movies, documentaries, and theatre plays. In addition to recordings, Svartsinn performs live frequently - recently also accompanied by cellist Amund Ulvestad. Svartsinn emerged from the yearning to find a personal outlet and to create atmospheric soundscapes that could satisfy the somber chambers of the soul, to create moods and states of mind. It is the challenging journey to find atmospheres and moods through dark and obscure soundscapes. A journey into a world where darkness is all and nothing. It can be emotions, a mind struggle, the ugliness of the world or the imagination taking you on a journey. In short, the darkness is all around, inside each and every one of us. It's not the fear of it, it's merely where we want to be, prosper in darkness… https://www.facebook.com/svartsinn1/ www.svartsinn.com https://svartsinn.bandcamp.com/ Dąbrowski/Mańko Duo Dąbrowski/Mańko was founded in April 2018 in Poznań. It is the result of the collaboration between Dawid Dąbrowski (PL) - modular synthesizer and Ostap Mańko (UA) - violin + electronics. The members of the duo are associated with the Poznań experimental scene. In their music they combine a new classics, noise, ambient, minimalism, sonoristics, contemporary, extended techniques. The basic element is free and controlled improvisation. https://www.facebook.com/dabrowski.manko/

Amund Ulvestad

Amund Ulvestad is a Norwegian multimedia artist, musician and composer based in Oslo and Berlin. He holds an MA in Music Technology from the Norwegian University of Science and Technology. Ulvestad has been active as a touring musician since childhood, and has performed throughout Europe, Asia and Central and North America both as a soloist and as a member of various ensembles, employing the cello and sound electronics as his main instruments. Ulvestad is now working mainly within the fields of experimental music, sound art and theatre. He has held exhibitions and performances at institutions like Atelier Nord, Trøndelag Centre for Contemporary Art, Galleri RAM Oslo and KW Institute for Contemporary Art in Berlin, among others. Ulvestad is a performing member of the ensembles Svartsinn and Vingelklang, and he currently has ongoing artistic collaborations with saxophonist Bendik Giske (NO), fashion and graphic artist Kit Wan (HKG), film artist Tzuan Wu (TW) and writer Liv Heløe (NO). Ulvestad has also scored music and made sound design for theatre productions at, among others, The National Theatre of Croatia, The Norwegian Theatre, Rogaland Teater, Hålogaland teater, as well as with various independent theatre companies. Since 2015, Ulvestad has also functioned as a guest lecturer at The Norwegian University of Science and Technology. He received the Norwegian Government Grant for Artists in 2016 and 2017. https://www.amundulvestad.no/

Grave of Love

Grave of Love - neofolk project that started in 2017 and released the same year 'Decay' EP on Rage in Eden Records. From the very beginning the group was gathering influcences from such genres like neofolk, martial industrial, dark ambient and noise. In reviews their sound was usually compared to artists like Death in June, :Of the Wand and the Moon:, NON and ROME. Grave of Love also was a support act on three ROME concerts in Poland in 2019. Currently the band promotes their latest EP entitled 'Rites of Change' and finishes their first full length album. Discography: Decay EP (2017) Confession Single (2018) Rites of Change EP (2019) http://graveoflove.bandcamp.com http://facebook.com/graveoflove

krzywdy

krzywdy is a mixture of ambient-drone music with folklore. Ethnic instruments clash with synthesisers and electronics to create a base for journey. Journey through the dark marshlands of human's thoughts, emotions and fears. http://krzywdy.bandcamp.com https://www.facebook.com/krzywdy/

Krew z Kontaktu

duo improvising between silence and noise, sometimes adding the elements of performance. earlier with Waldemar Payda they created a project HUSH (now suspended), where the improvisation from a lot of sources of sound from the beginning carried an error and one never knew what could happen. the duo continues with the more extreme and perverse form of the experiment started already in HUSH. basic instruments include frequency generator, radio sets, drums elements: metal sheets, pipes, guitars and other effects which are modified depending on their needs. the stress is placed however on the analogue electronics and the simplest solutions are preferred. the aim is to free energy through the sound and other elements of the performance and focus it on the spectators and if possible drag them into an interaction. Reset! via silence and noisy ecstasy; but you have to remember that you never know what might happen. https://www.facebook.com/krewzkontaktu https://k-z-k.bandcamp.com

ROSK

ROSK appeared on the polish music scene in 2017 with the well-received debut album entitled ‘MIASMA’. After the story of the Plague and the deaths of thousands, the band decided to embrace the death of an individual. On the second album entitled ‘remnants’ the narrative shifts into a tale of solitude, isolation and the feeling of loss. The atmosphere is significantly different from the debut album, way more intimate and personal. http://roskband.bandcamp.com https://www.facebook.com/roskband/ 

 Temple Of Silence 14

Termin: 03-04.09.2020., godz. 19:00 - do sprawdzenia

Miejsce: Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wlkp.

Strona www: Temple Of Silence na fb